Protože jinak to ani nejde! Voňavá mýdlárna Naturinka rozkvétá pod novým designem s ilustracemi inspirovanými starými herbáři. Mění své obaly, převléká webovky a přibudou i vizitky, které si zasadíte do květináče. Tak myjte se krásně!

Naturinka je milá a půvabná značka založená paní Barborou Kálnássy. Pro kterou jsou její rodina a šetrnost k přírodě na prvním místě. Naturinka je na trhu již od roku 2013 a pokud jste o jejich mýdlech ještě neslyšeli, najdete je v bezobalových drogeriích, voňavých krámcích nebo na řemeslných trzích.

Poctivé řemeslo je ze všech výrobků cítit na sto honů. Zároveň jsou dostupné a přívětivé ke…

Studio David Geč

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store