Vivid Vision: Budoucnost ze všech úhlů

Každý z nás o něčem sní, živě si představuje a vizualizuje svoji budoucnost a těší se, co mu přinese. Podobně jako to máme na individuální úrovni, má své vyhlídky do budoucna i celá společnost. Přečtěte si, jak vznikal futuristický průvodce pro jednoho z největších dodavatelů softwarových řešení ve střední Evropě.

Holding Solitea je naším největším klientem. Pomáháme jim s budováním brandu. Pod záštitu jsme si vzali i jejich čerstvý počin Vivid Vision. Jedná se o průvodce budoucností firmy. Publikace je věnována pracovníkům v divizi Enterprise & Public a partnerům Solitey. Klade si za cíl ulehčit jim chápání budoucího směřování firmy.

Každá firma by měla mít svoji vizi, misi a plán do budoucna a v Solitei tomu není jinak. Ve firmě vznikalo velké množství dokumentů ohledně plánů, vizí a strategií na následující roky. Většina těchto dokumentů byla psána odborně a mířila pouze na specifickou skupinu odborníků. Pro většinu zaměstnanců byly tyto texty nedostupné a často nezajímavé.

Solitea chtěla texty zjednodušit, a hlavně zpřístupnit svým zaměstnancům a partnerům, aby měli jasno, kam firma směřuje a nebyly pro ně plány jen abstraktními body. A tak se zrodil nápad vydat malou publikaci Vivid Vision, která všechny tyto budoucí plány přehledně shrne a bude vždy po ruce.

Futuristický průvodce

Vedení Solitey za námi přišlo s obsahem a formou knížky. Je řazená do sekcí dle jednotlivých oblastí, na kterých firmě záleží, a ve kterých se chce rozvíjet a růst. Text uvedený v knize je jedinečný svým stylem. Vše je psáno v přítomném čase tak, že máte pocit, že už se ty věci dějí. “Vivid Vision se nezabývá tím, kde jsme dnes, ale výhradně tím, kde chceme být v budoucnu,” uvádí Petr Franc, ředitel divize Enterprise & Public a spoluautor publikace. Cílem bylo, aby se čtenář přenesl do budoucnosti a dokázal si reálně představit, jak bude Solitea fungovat za tři roky. Plány tak najednou ožívají a budoucnost je na dosah.

Nahlížet z jiné perspektivy

Od Solitey jsme dostali polotovar a naším úkolem jej bylo dokončit. Přišel textař Pepa a okořenil nadpisy jednotlivých kapitol, aby zněly odvážně a tryskaly z nich emoce.

Zároveň bylo zapotřebí vytvořit kompletní grafický design pro celou knihu. Toho se ujal designér Radek. Tvary vycházejí z loga Solitei a jsou oděny do jejich barev. “Pohlížel jsem na celý koncept z futuristického hlediska. Vytvořil jsem si 3D model původního loga a tvaroval jsem ho, otáčel, posouval, zkoumal jsem jeho hranice a možnosti,” uvádí autor designu Radoslav Cichý. Stejně tak, jako knížka nahlíží na budoucnost ze všech možných úhlů a z různé perspektivy.

Vytvořili jsme tak dohromady užitečnou pomůcku pro všechny zaměstnance, na kterou jsme hrdí. S publikacemi však nekončíme. Připravujeme pro Soliteu opravdu velký projekt. Máte se na co těšit.

Vizuální identita: Radoslav Cichý a kol.

Barbora Fouldová,
za tým studia David Geč

Další ukázky:

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.