Vytvořit přitažlivou značku systému pro řízení podniku? Že je to nemožné? Všechno jde! Podívejte se jak.

Vždycky je skvělé mít možnost zabývat se značkou pořádně. To nám umožnil rebranding podnikového systému Vario, který patří pod IT společnost Solitea. Vystavět novou značku nám pomohly dva workshopy s vybranými zaměstnanci — na prvním jsme diskutovali o jedinečnosti značky, atmosféře ve firmě, osobnosti značky.

Druhý workshop nazvaný Brandstory se pak věnoval zákazníkům — jaké řeší problémy, co je pro ně důležité, po čem touží a proč by si měli vybrat zrovna Vario. Vždy hledáme to, co je na značce unikátní a odliší ji od konkurence. Snažíme se také vyhýbat klišé.

Proč? Přizpůsobí se!

Vario je podnikový systém postavený na modulech a jak již jeho název napovídá, je velice variabilní, dokáže se přizpůsobit aktuálním potřebám firmy, růst s ní a navíc se jednoduše ovládá. Jak jsme zjistili a ověřili si, to si na systému zákazníci cení.

Zaujal nás také přístup zaměstnanců, kteří vidí řešení problémů jako výzvu, baví je zabývat se zapeklitějšími otázkami. V ničem nevidí problém. Když jsme řešili archetypy značky, hned se nabízel kouzelník — ideální archetyp pro produkty a služby, které se pídí po tom, jak věci fungují, aby poté zjednodušily procesy, a to uživatelsky přívětivým způsobem. Někdy to je s nadsázkou, jak mávnutím kouzelného proutku. Pro připomenutí — archetypy jsou spolehlivým nástrojem, jak ukotvit komunikaci značky.

Vše do sebe zapadá

Z množství nápadů na slogan zvítězil opět ten nejjednodušší, vystihující přístup pracovního týmu — VŠECHNO JDE. Lidé z Varia jej velmi dobře přijali, no a designér Radek se mohl pustit do nové vizuální identity. Úkol zněl jasně, dostat do grafiky povahu značky a přínosy systému. Vznikl tak vizuál pracující s jednoduchými tvary, které se různě proměňují a doplňují. Grafika tak pracuje s jednoduchou skládačkou, což vystihuje povahu systému.

S vizuálním stylem se dobře pracuje dál. Vznikla například i originální škála ikonek. Ty jsou poté na webu a v on-line reklamách rozpohybovány. Grafika s obsahem se tak doplňují a zesilují klíčové sdělení.

Podívejte se na web vario.cz.

Podnikové systémy šetří firmám spoustu času, nákladů a kapacit. Ale co si budeme povídat, takové softwary přirozeně nepatří mezi „sexy“ produkty, které by si mohly budovat své fanouškovské základny. I tady však platí základní pravidlo — najít, co je u vašeho produktu či služby jedinečné a vykřičet to do světa. Jak v obsahové, tak i v grafické komunikaci.

Josef Káles

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store