Turbulentní rok 2021

Richardovy dámy

Navázali jsme na předchozí úspěšné zpracování piv od Richarda. Co by byl světák bez krásné slečny? A tak přišly na řadu cidery inspirované múzami a herečkami z dob dávno minulých. Poznejte Jarmilu, Helenku, Elišku a Adélu. Přečtěte si příběh o Pěti vyzrálých. Momentálně spolupracujeme na další ilustrované značce z Richardovy stáje. Odhalíme ji během tohoto roku.

Lítáme do vesmíru

Loňské jaro jsme objevovali vesmír a to hned na dvou projektech. Na kreativní voucher se nám v roce 2020 přihlásila brněnská firma SAB aerospace a během následujícího jara jsme celou kampaň vypustili ven. Na projektu jsme propojili naše dvě oblíbené věci — Brno a vesmír. Přečtěte si o kosmických tělesech v článku Děláme space!

Moravský podzim přišel už na jaře

Pořádná podzimní melancholická atmosféra není během rozkvetlého jara nikdy k zahození. Moravský podzim přichází obrok a již potřetí jsme měli tu čest pro něj vytvářet grafický návrh. Loňský ročník se nesl ve znamení rozkladu a syrovosti podzimu. Tradiční zlaté písmo jsme naskenovali, pokroutili a přidali kořeny a listí. Podzim jak vyšitý a mohlo se začít ladit, tak se také nalaďte — Nafoukaný Moravský podzim.

Mýdlový princ by mohl závidět

Rebranding Naturinky byl prvním z našich velkých odhalení v roce 2021. Naturinka je tradiční rodinná mýdlárna zakládající si na přírodních surovinách, udržitelném přístupu a lidských hodnotách. Značku jsme předělali od základů, jen název zůstal. Celý rok jsme vytvářeli a kreslili nové a nové etikety pro všechny produkty, ladili webové stránky, interiér prodejny a mnohé další. Máme radost, že jsme byli svědky otevření první kamenné prodejny a postupného zavedení nových obalů. Dalším dílkem do skládačky zůstávají nové webové stránky, které by měly spatřit světlo světa v první půlce tohoto roku. Mezitím si můžete zkrátit čekání článkem o rebrandingu značky — Myjte se krásně!

Děti jsou naše budoucnost

Na podzim jsme měsíc po sobě spouštěli hned dva velké projekty, které zaplnily naše sociální sítě a studio všeobecným nadšením. Jedním z těchto gigantů, který rozčísl loňské vody, bylo Středisko služeb školám, nově Vzdělávací institut pro Moravu (VIM). Pedagogové z institutu nám ukázali, že škola může být zábava a my jim zase, že i krajská instituce může působit moderně. Během spolupráce jsme se toho naučili opravdu hodně, a pokud se chcete také něco nového dozvědět, přečtěte si Už VIM.

Když dva dělají totéž, není to totéž

A co teprve, když to dělají tři! Loňský rok byl u nás ve znamení financí. V jednu chvíli se nám sešly tři finanční společnosti. Nejdříve jsme z toho byli trochu rozpačití, ale brzy se ukázalo, že kolik lidí, tolik chutí. A se třemi klienty se nám povedlo pokrýt celý terč archetypů. První značka na sebe s odhalením nenechá dlouho čekat, během loňského roku jsme ji už trochu poodkryli. Jedná se o společnost Freedom, kterou jsme změnili k nepoznání. Doděláváme poslední detaily na webových stránkách, abychom ji mohli v první polovině roku spustit.

  • Nové webové stránky a pojmenování pro technický dozor Rezulta.
  • Po dlouhé době jsme se zúčastnili výběrového řízení na tvorbu nových etiket pro minerální vodu Korunní. Výběrko jsme nakonec nevyhráli, protože návrh byl příliš odvážný, ale podívat se na naše etikety můžete v obrázcích pod článkem.
  • Etikety pro Shoty od Siney překypující zdravím.
  • Co bychom byli za studio Davida Geče, kdybychom alespoň jednou ročně nevytvořili brand pro nějaké pivko? Tentokrát jsme nemuseli chodit k půllitru daleko. Vznikl nový brněnský pivovar Harry s opravdu tvrdým názorem na svět.
  • Zpracovali jsme koncept environmentálního programu pro sítě hotelů CPI.
Návrh rebrandingu pro Korunní
Vizualizace pro Korunní
Nové etikety pro Shoty od Siney
Vizualizace webu Rezulta
Jak vznikalo logo pro Harryho

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/