Stará, dobrá, oprášená Vážka

Vidíte ji na pultech snad každé české trafiky. Byla tady s námi při velkých událostech a dá se říct, že je pomáhala zvládnout a uklidnit. Vyrábí se od roku 1910 v Olšanských papírnách, nyní prošla decentním redesignem.

Papírky nesou asi třicet let stejný design krabiček. Přestože jde o velmi levný produkt, neznamená to, že se nemusí pracovat s obalem. Vážka proto přistoupila k myšlence obal zmodernizovat. Navíc na trh uváděla nové druhy papírku, které potřebovaly nové modernější obaly.

Začalo to v Olšanech

Jeli jsme do Olšanských papíren s dvěma připravenými workshopy věnovanými mapování značky a chování zákazníků Vážky. Zásadní fakt o Vážce? Používá ji velmi široká skupina uživatelů rozprostírající se napříč socio-ekonomickými vrstvami obyvatelstva.

Vážka je jedničkou na českém trhu s papírky. Jakákoliv revoluční změna je proto pro Vážku zbytečná. Vydali jsme se cestou decentního redesignu postaveného na myšlence, že si Vážka musí zachovat svoji tradiční českou tonalitu.

Decentně

Nejprve jsme chtěli být přece jen trochu odvážnější, vznikly dva návrhy nové vizuální identity. Na klienta však byly příliš revoluční. Designér Radek se tak pustil spíše do vyčistění loga a knížeček. V logu se otočilo první velké písmeno, aby logo působilo kompaktněji. Změnou prošly fonty nápisů a šířka ikonických modrých proužků. Vážka Standard se přejmenovala na Vážku tradiční.

Vznikla i podoba nových knížeček s dalšími druhy papírku. Knížečky dostaly barvy, resp. textury, s tradičními proužky. Nyní si můžete koupit i papírky jemné s nižší gramáží, konopné, nebělené, bez rožků, delikátní nebo dokonce růžové.

Všude dobře, doma Vážka

Redesign značky doprovázela i definice komunikačního stylu. Ten se nově obrací k tradičním českým odkazům, a to třeba pomocí pořekadel a rčení. Nově se tak setkáte se sděleními typu: „Všude dobře, doma Vážka!“, „Vážka hory přenáší!“, „Bez Vážky do hospody nelez!“, „Neházej Vážku do žita!“ a s dalšími vtípky. Proč? Vážka tady přes 100 let doprovází lidi v těžkých i šťastných chvílích, dopřává jim rituál, který mnohé uklidňuje a hází do pohody. Je neodmyslitelně spojena s republikou a s českou mentalitou.

Nové papírky už můžete potkat. A co se týče propagace značky, tak jsme teprve na začátku. Brzy se objeví nová kampaň, kterou vám poté rádi představíme. Těšíme se na vaše reakce.

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store