Přinášíme světlo do medicíny

Promedeus je poměrně novou firmou. Nabízí ordinacím, oddělením nemocnic a dalším zdravotnickým zařízením moderní přístroje. Majitel společnosti MUDr. Viktor Růžička přišel s vlastní představou o názvu firmy. Jeho myšlenku jsme rozvinuli až do samotné vizuální identity.

Je skvělé, že máme možnost pracovat na značkách patřících do skupiny Vendeavour. Jak jste si mohli přečíst dříve, vytvořili jsme vizuální styl i pro celý holding.

Název firmy Promedeus je slovní hříčkou, spojení mýtické postavy Promethea, který lidstvu daroval oheň, a slova medicína. Nápad se nám líbil a tak jsme začali myšlenku rozpracovávat.

Prometheus, osvětlovač bez jater

Protože jsme snad všichni měli v povinné literatuře Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky, příběh o Prometheovi je nám známý. Titán Prométheus daroval lidstvu přes nevůli bohů oheň a draze za to zaplatil, neb mu orel každý den přiletěl vyklovat játra, aby mu zase dorostla a zážitek si tak mohl každý další den zopakovat.

Prometheus je někdo, kdo lidstvu daroval nástroj, který odstartoval všechen pokrok. Je to hrdinná osobnost přinášející inovace a v propojení s medicínou lze s tímto příběhem krásně pracovat. Vytvořili jsme slogan: „Přinášíme světlo do medicíny“, a s touto myšlenkou světla pracovali i ve vizuální identitě.

Osvětlování pod povrchem

Promedeus se specializuje na prodej zařízení pro ordinace
a oddělení nemocnic a klinik, zvláště na sonografii, technologie mamografů, dialyzační zařízení, EKG, spirometry, laparoskopické projekce
a elektrochirurgická zařízení. Designéra Davida Voborského hned napadlo, že by šlo pracovat s osvětlováním, zobrazováním a zářením. Zobrazováním dění pod povrchem, neboť tak většina těchto zařízení funguje. A proto jsme se rozhodli jít pod povrch.

Vzniklo logo, které je inspirováno řeckou legendou, resp. také řeckou abecedou.

Celá vizuální identita poté pracuje se zářením a barvami, které ke zdravotnictví neodmyslitelně patří.

Tyto dvě inspirace daly vzniknout vizuálnímu stylu, který využívá „amorfních“ tvarů a prosvicování materiálů. Hra tlumených světel poté oživuje sterilní zdravotnické prostředí.

Klientovi se nová vizuální identita líbila. Vznikly různé propagační materiály a jednoduchý web. Ten však po pár měsících od spuštění rozšiřujeme, neboť firma velmi rychle roste. Do její nabídky přibývá mnoho nových produktů a tým odborníků se zvětšuje.

Téma zdravotnictví je nyní aktuální a je dobře, že vznikají české firmy, které dokáží pomáhat lékařům, nemocnicím a klinikám zlepšovat své služby. A my jsme u toho!

Vizuální identita: David Voborský a kol.

Josef Káles
za studio David Geč

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz