Myjte se krásně!

Workshop v dílničce

Paní Barbora nás pozvala na výlet do své dílny. Představila nám své tři spolupracovnice a výrobní proces mýdel a kosmetiky. Zároveň jsme si ujasnili základní pilíře a hodnoty firmy. Bavili jsme se o tom, co značka představuje, jak ji vnímá ona sama, její kolegyně a zákazníci. Neskončili jsme, dokud jsme nenacítili celou značku a všechny druhy mýdel.

Barbora Kálnássy ve své dílně, foto: Taka Tuka

Herbáře našich babiček

Po provoněném setkání jsme mohli začít tvořit. Celá vizuální identita má působit především přívětivě a dostupně všem kupujícím, těm stálým i těm novým. Bylo důležité, aby stávající zákazníky neodradily nové a neznámé obaly. Ale aby měli pocit, že se shledávají se svým oblíbeným produktem.

Nové logo Naturinky

Projdeme se koupelnou

Grafická práce by byla poloviční bez chytlavého textu. Naturince chyběl slogan, který by ilustroval i bez znalosti značky o co se jedná. Slovíčkaření je naše oblíbená činnost a po plodném brainstormingu vyplavala perla “Mýt se krásně”, jež odpovídá nejen produktu, ale souzní s tonalitou značky.

Design nových webových stránek
Návrh layoutu pro Instagram Naturinky

Zasaďte si záložku

Při tvorbě designu nezůstáváme pouze u obalů, ale vytváříme i dárkové předměty. Paní Barbora neholduje zbytečným tiskovinám s krátkou životností. Avšak při balení takovýchto nádherných mýdel se přímo vybízí přiložit děkovnou kartičku. Rozhodli jsme se použít recyklovaný přírodní papír se semínky rostlinek. Po tom, co se dostatečně pokocháte a dojmete nad přibaleným dopisem, si jej můžete rovnou zasadit do truhlíku a za pár týdnů vám příjemně provoní pokoj. Ve svěžím domě, svěží vzduch!

Živé záložky do knížky
Děkovné kartičky
Balící papír s motivem Naturinky
Jak vznikaly květinové ilustrace

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/