Líbeznej koncept vinařství

Svéráznou cestou

Otec a syn, charismatičtí pánové. Hned když je potkáte, je vám jasné, že to jsou vinaři z Čejkovic. Svérázné vystupování a krásné nářečí. Do jejich vín se tohle všechno promítá, jsou svěží a rozšafná. Striktně dbají na výrobní postup a čistotu vína. Hlavním úkolem zadání bylo, aby láhve s etiketami byly jedinečné a dostatečně výrazné v regálech vinoték. Když za námi přišli se zájem o rebranding, zadání bylo naprosto jasné — dostat na etikety příběh, vyhnout se vinařským klišé a vytvořit výrazné láhve.

Pikantní nářečí

Přemýšleli jsme nad různými cestami, stále jsme hledali „něco mezi“, dávali tomu různé významy a tvary. Ale poté přišel jiný nápad. To, co nás na první poslech zaujalo na Čejkovických, jsme se snažili otisknout na etiketu. Říkali jsme si, že sklípek je místo, kde je každý sám sebou a mluví tak, jak mu pusa narostla. Nešlo ale o běžnou mluvu — v oblasti mají specifické názvy pro odrůdy a chuť vína. A právě na tom jsme se rozhodli celou komunikaci postavit. Místní pojmy a označení jsme napálili výraznou typografií na etikety. Vznikl tak třeba Líbeznej rýňák, Pikantní růžák, Tělnatej pinot, Buclatá rulanda a další.

Návrh vyšší řady vín
Návrh nižší řady vín
Etikety, které se objevily na jedné akci.
Kde vznikl nápad na zjednodušení sklípků?
Inspirováno polohou čejkovických sklípků.
Ukázky popisků na etiketách.

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/