Hledáme zkušeného kreativce a grafika

Tohle snad nikdy neskončí. Život je o hledání smyslu a očividně i o hledání grafických designérů. Takže repete… jen teď trváme na tom, že by to vážně měl být někdo, kdo má zkušenosti s tvorbou nových značek.

Máme tu jeden problém. Zkušená designérka Karolína se rozhodla jít vlastní cestou. Je fakt dobrá, takže o ní ještě hodně uslyšíte. Jenže my teď musíme najít grafického designéra, který bude všestranným kreativcem.

Musíš chtít vytvářet věci, které jsou jiné, na hraně, jsou „trendy“, ale přitom jdou proti proudu. Budeš s námi vytvářet vizuální identity pro různé značky. Naše kreativní studio sídlí v centru Brna a s tebou nás bude 11 (6 designérů, 2 projekťáci, 1 produkční, 1 textař a 1 Geč). Náš tým designérů vede Radek Cichý, vedle něj tu pár let vytváří krásné věci Míša a David a novými posilami týmu jsou Katarína s Barčou.

— — — — -

Kdo jsi

  • Máš více než tří letou zkušenost v oboru grafického designu.

Umíš

  • Umíš pracovat s produkty od Adobe.

Nabízíme ti

  • Práci na tak různorodých projektech, že se nikdy nebudeš nudit.

Výběr tříkolový

  1. Pošli nám pár řádků o sobě a o tvých přednostech, a to společně se svým životopisem a portfoliem. David tě poté pozve na krátký pohovor. Zjistí, jestli si sednete lidsky a proberete, jak by spolupráce mohla vypadat.

Oslovilo tě to? Tak nám napiš na email david@davidgec.cz. V případě jakýchkoliv dotazů neváhej a volej Davida Geče na 608 820 107.

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store