Hledáme zkušeného designéra

Hledáme grafického designéra a rádi bychom našli někoho, kdo má zkušenosti také s designem webů a případně s UX.

Musíš chtít vytvářet věci, které jsou jiné, na hraně, jsou „trendy“, ale přitom jdou proti proudu. Budeš s námi vytvářet vizuální identity pro různé značky, tvoje práce by se navíc měla zaměřit více na tvorbu webů. Naše kreativní studio sídlí v centru Brna a s tebou nás bude 11 (6 designérů, 2 projekťáci, 2 textaři a 1 Geč).

Kdo jsi

Umíš

Nabízíme ti

Výběr tříkolový

  1. Pošli nám pár řádků o sobě a o tvých přednostech, a to společně se svým životopisem a portfoliem. David tě poté pozve na krátký pohovor. Zjistí, jestli si sednete lidsky a proberete, jak by spolupráce mohla vypadat.
  2. Druhé kolo je praktické. Dostaneš konkrétní zadání typické práce na tvé budoucí pozici. Ukážeš, co v tobě je.
  3. Třetí kolo je pro nás klíčové. Sejdeš se s celým naším týmem na zhruba 20 minut. Všichni se poznáme a doptáme se na věci, které nás zajímají.

Odpovědi posílejte na e-mail studio@davidgec.cz do 25. 6. 2021. Budeme se těšit.

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store