Říká se, že víno po pivu ano, ale naopak to není dobrý nápad. Po rebrandingu Pivovaru Richard jsme se tedy pustili do naší vůbec první identity vinařství.

Rozařín?

Vinařství Rozařín vede velmi příjemný pán Richard Janoušek, který pečuje o chod celého podniku a vinohradu. Pomáhá mu jeho bratr sklepmistr. Oba se zúčastnili našeho workshopu — mapování značky. Netradičně se konal přímo mezi sudy ve sklepě, takže si dovedete představit, jak kreativita tekla proudem.

Karolína, vybavená tolika informacemi, mohla začít přemýšlet nad identitou. Co nás všechny hned zaujalo, to byl název vinařství. Má své kouzlo a je jedinečný. Vinařství pan Janoušek pojmenoval podle osady Rozařín (část obce Moutnice), kde výrobna sídlí. Od tohoto názvu se celá naše práce odpíchla.

Růže, svit, tajemství

Zabývali jsme se asociacemi k názvu vinařství. Prvním byla samozřejmě Rozálie, jméno růže a patronky osady. Symbol růže na stropě měl v minulosti připomínat, že jsou přítomní vázáni mlčenlivostí. Tento tajuplný prvek jsme se snažili promítnout do nového stylu — pracovali jsme s kontrastem světla a stínu. Což si rozumělo i s druhou asociací — slovesem rozzáří. Nutno dodat, že vřelost září i z pana majitele.

Hra se sluncem mohla začít. Pan Janoušek navíc zmiňoval, že zbožňuje básničky Jaroslava Seiferta. Chtěli jsme, aby i tonalita celé identity zákazníky pohladila jako ranní či pozdní paprsky Slunce. Na etiketách se rozehrály zlato-černé sluneční útvary. Tři kolekce vín dostaly názvy Rozbřesk, Soumrak a Záblesk. A logu vévodí rozzářená růže.

Krása je v detailu

Grafickým návrhem práce designéra nekončí. Etikety na vínu jsou samozřejmě první věcí, kterou zákazník uvidí, takže musí být dotažené do posledního detailu, musí být perfektní. Proto Karolína vyladila s lidmi z tiskárny Etiflex i technologie tisku. Ražba, embossing, další ražba druhým odstínem zlaté. To vše rozzářilo etikety a dodalo jim jiskru.

Nová identita byla odstartována příjemnou degustací, kterou pro nás pan Janoušek přichystal. Studio bylo odměněno úžasným zážitkem a Karolína navíc nádhernou květinou. Projekt krásný od začátku do začátku další spolupráce…

Autor: Josef Káles

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store