V dávných dobách vznikla reklamní agentura Cyril & Metoděj. Časem se ukázalo, že jejich poslání tkví v pomoci alergikům, astmatikům a ekzematikům. Založili tak poradnu a e-shop ProAlergiky.cz a z Cyrila a Metoděje se stal CM trade.

Dnes CM trade usnadňuje život alergikům ve velkém. Distribuují svým obchodním partnerům nezávadné produkty pro tuto skupinu. Na CM trade navazuje portál ProAlergiky.cz. Obě firmy jsou součástí skupiny Vendeavour, pro kterou jsme již v minulosti vypracovali vizuální identitu, stejně tak jako pro jejich kolegy z oboru — Promedeus.

Když se rozhodovali koho oslovit s redesignem značky a webových stránek, byla volba jasná. Důležitým…

Studio David Geč

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store